Stopień wodny Dębe

Powstanie Zalewu Zegrzyńskiego wpłynęło na współczesny charakter gminy Serock. Dziś jezioro jest centrum ruchu turystycznego. Powstanie zalewu było możliwe dzięki pobudowaniu stopnia wodnego w miejscowości Dębe. Obiekt powstał dzięki pomysłowi płynącemu z Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej, inwestorem była Bugbudowa. Nikt wtedy nie przypuszczał, że stopień powstanie w tak szybkim czasie. Rozpoczęcie budowy zaczęto w 1958 roku, a zakończono już w 1963. Dokumentacją techniczną opracowało Centralne Biuro Studiów i projektów Budownictwa Wodnego "HYDROPROJEKT" w Warszawie. Wybudowaniem stopnia wodnego zajęło się Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego "HYDROBUDOWA 1" , zaś obiektami na zbiorniku - Warszawskie przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo - Inżynieryjnego "HYDROBUDOWA 6".

Stopień wodny położony jest na 21, 6 km rzeki Narew. Utworzone w wyniku budowy stopnia wodnego jezioro zegrzyńskie opiera się o prawy brzeg Narwi. Otoczone jest bocznymi zaporami na jej lewym brzegu, a także na obydwu brzegach rzeki Bug.

Cofka zbiornika sięga na Narwi do miejscowości Gnojno, a na Bugu do miejscowości Barcice i Ślężany.

Elektrownia Wodna Dębe należy do grupy elektrowni zbiornikowych o wyrównaniu dobowym. Budynek elektrowni, to "centrum dowodzenia wodnego" złożone z hali maszyn z pomieszczeniami technologicznymi i administracyjno - socjalnymi, nastawnią, rozdzielniami niskiego napięcia oraz halą montażową. To ok. 2,5 tys. m2 zabudowy. Dziś jest to ekonomiczne źródło czystej energii elektrycznej - nie emituje szkodliwych dla zdrowia substancji, jak np.. podczas spalania węgla kamiennego.

Galeria zdjęć:
Lokalizacja:

Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem kompleksowej informacji turystycznej regionu Jeziora Zegrzyńskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LIDER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Copyright by Powiat Legionowski.
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Bull Design