Korzystajmy z lasu świadomi zagrożenia - Zdjęcie nr 1

Korzystajmy z lasu świadomi zagrożenia

Las to niewątpliwie wyjątkowe miejsce, z którego wszyscy chcielibyśmy chętnie korzystać. Pobyt w tym środowisku to nie tylko przyjemność ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność za nas samych jak również za organizmy tam żyjące. Poddając się swoistej naturalnej terapii, w leśnym mikroklimacie gdzie śpiew ptaków, szum drzew, żywiczna woń iglaków, miękki mech pod stopami działają na nasze zmysły kojąco pamiętajmy o zachowaniu czujności. Nasze bezpieczeństwo, zdrowie a nawet życie, może być zagrożone kiedy nie zachowamy należytej uwagi, ignorując potencjalne niebezpieczeństwa w lesie. Czytajmy zamieszczone w terenie tablice ostrzegawczo-informacyjne i stosujmy się do treści tam zamieszczonych.

Lista zagrożeń może być długa. Nie sposób wymienić wszystkich by ostrzec i  uczulić każdego turystę czy miłośnika leśnych wędrówek na to co może się wydarzyć.  Ekosystem leśny jest niezwykle złożony, to żywa struktura kierując się swoimi prawami. Człowiek, jako element w nim obcy, powinien wiedzieć o możliwych niebezpieczeństwach, na które może natknąć się podczas wizyty w lesie tj.:

 • drzewa z widocznymi lub ukrytymi objawami chorobowymi, spadające suche konary,  gałęzie a zimą zgromadzony w konarach, zlodowacony śnieg,
 • rośliny trujące lub  posiadające substancje mogącą alergicznie oddziaływać na błony śluzowe czy skórę, szkodliwe z cierniami czy kolcami mogące dotkliwie skaleczyć, 
 • grzyby trujące,
 • prowadzone prace leśne tj. wycinka drzew przy pomocy specjalistycznych maszyn, sprzętu czy urządzeń   ( tam nie podchodzimy) czy możliwe prace chroniące las poprzez opryski chemiczne,
 •  różnorodne i nieregularne ukształtowanie tereny z zagłębieniami, dziurami, wystającymi korzeniami, pniakami, kamieniami  czy leżącymi gałęziami a zimą mogące być oblodzone zwiększające ryzyko upadku,
 • dzikie zwierzęta – czasem jadowite czy mogące roznosić niebezpieczne choroby bądź reagujące instynktownie groźnie zaskoczone obecnością człowieka,
 • kleszcze, komary czy  inne owady oraz  organizmy mogące  negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
 • niewybuchy czy niewypały pozostałe po wojnie,
 • polowanie,
 • wnyki czy sidła pozostawione przez kłusowników,
 • utrata orientacji w terenie i możliwość zgubienia się,
 •  pożar mogący szybko i nieoczekiwanie się rozprzestrzenić,
 • wyładowania atmosferyczne, gwałtowne burze z porywistym wiatrem mogącym wyrywać drzewa z korzeniami i łamiącym gałęzie,
 •  wiele innych mogących lokalnie wystąpić w danym środowisku leśnym.

Traktujmy las z szacunkiem, bez brawury, arogancji i zbytniej pewności siebie. Siła natury jest ogromna, ale czerpmy z niej moc a nie przekonujmy się dotkliwie co może uczynić. Dbajmy o środowisko naturalne jak o najcenniejszy skarb, byśmy zawsze my i kolejne pokolenia mogli czuć tę wyjątkową magię  zaklętą w warstwach szumiącego lasu. 

Zachęcamy do korzystania z lasów, w szczególności będących w zarządzie Nadleśnictwa Jabłonna. Pracownicy nadleśnictwa na bieżąca monitorują stan lasu by ograniczyć potencjalne, mogące pojawić się zagrożenia. Każdy sygnał o zauważonych niebezpieczeństwach jest natychmiast zlecany do realizacji i usunięcia.

Bardzo przydatne będą te grafiki:

Tekst: Dorota Rybkowska, https://jablonna.warszawa.lasy.gov.pl