Muzeum Historyczne w Legionowie

Powiększ obraz: www.facebook.com/MuzeumHistorycznewLegionowie

ul. Mickiewicza 23, Legionowo (05-120)

Telefon: 22 774 21 66

E-mail: admin@muzeum.legionowo.pl

WWW: https://muzeum.legionowo.pl

Opis
Spuścizny legionowskich rodzin – przekazywane do Muzeum przez ich członków lub spadkobierców prawnych ukazujące życie codzienne w danym Legionowie. Spuścizna Aliny i Czesława Centkiewiczów – przekazywane sukcesywnie przez spadkobierców pamiątki po związanych z Legionowem małżeństwie polarników mają znaczenie ogólnopolskie. Kolekcja butelek wyprodukowanych w Hucie Szkła „Jabłonna” w Legionowie. Kolekcja związana z dziejami garnizonu wojskowego w Legionowie, w której skład wchodzą dary mieszkańców Legionowa oraz spuścizny oficerów garnizonu. Kolekcja I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej – zbudowana głównie na bazie zbiorów legionowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz darowizn uczestników ruchu oporu lub ich rodzin. Kolekcja Zakładów Sprzętu Technicznego i Turystycznego „Aviotex” zapoczątkowana przekazem syndyka masy upadłościowej obejmująca sprzęt, fotografie, druki ulotne i dokumenty związane z dziejami zakładów. Kolekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Wardenckiego przekazana do Zbiorów Historycznych w chwili likwidacji placówki w roku 2004 r. obejmująca fotografie, dokumenty i inne pamiątki z życia szkoły. Kolekcja pamiątek z Izby Porodowej w Willi przy ul. Mickiewicza.I803
Galeria zdjęć
Jak dojechać?