Cmentarz parafialny w Jabłonnie - Zdjęcie nr 1

Cmentarz parafialny w Jabłonnie

Na cmentarzu parafialnym w Jabłonnie jak w soczewce skupiają się 20-wieczne tragiczne dzieje gminy i Polski. Pochowano w nim m.in. 39 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walkach pod Jabłonną 10 września 1939r. W większości byli to strzelcy 21. Pułku Piechoty ,,Dzieci Warszawy''. W 2001r. mogiłę uzupełniono urnami z ziemią z Katynia, Monte Cassino, Loreto i Arnhem. Ponadto odsłonięto symboliczne tablice upamiętajcie poległych żołnierzy 7. kompanii 2 Batalionu Armii Krajowej oraz oficerów 2. Batalionu Balonowego, zamordowanych w 1940r. przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR) w Katyniu. Na cmentarzu spoczywają także dwaj podchorążowie AK: Mieczysław Stępnowski ps. Alfa i Stanisław Felicki ps. Skiba z 2 Batalionu z Jabłonny. Znajduje się tu również mogiła ok. 400 żołnierzy radzieckich, którzy zmarli w wycieńczenia w hitlerowskim podobozie w Bukowie. No cmentarzu złożono szczątki 18 osób rozstrzelanych w czerwcu 1943r. w okolicznych lasach. Byli to nieznani więźniowie z Pawiaka. Przy głównej alei w grobie rodzinnym spoczął por. AK Mieczysław Kiełbiński (1923-2002) ps. Fidelis- kawaler Orderu Virtuti Militari, ranny w bitwie pod Jaktorowem. W Jabłonnie został pochowany także mjr Leon Ulatowski, zasłużony żołnierz Legionów Polskich, dowódca 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari 5 kl. za udział w bitwie pod Kostiuchnówką w 1916r.