https://www.palacjablonna.pl/
https://www.palacjablonna.pl/

Pałac w Jabłonnie

Pałac w Jabłonnie można zwiedzać:

- Indywidualnie po zakupieniu biletu wstępu w recepcji hotelowej. Ze względu na odbywające się wydarzenia w salach pałacowych należy wcześniej ustalić, czy danego dnia jest możliwość indywidualnego zwiedzania Pałacu. Informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na info@palacjablonna.pan.pl

- Zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu i małej architektury parkowej - wycieczka to spotkanie z historią królewskiej Polski, zabytkami architektury czy ciekawostkami związanymi z Pałacem oraz małą architekturą parkową. Bilety można kupić bezpośrednio w Pałacu (recepcja hotelowa) lub poprzez https://biletyna.pl/

Aktualne informacje na temat terminów zwiedzania z przewodnikiem można uzyskać wysyłając zapytanie na info@palacjablonna.pan.pl oraz śledząc stronę FB Pałacu: https://www.facebook.com/PalacJablonna

Jabłonna od średniowiecza była własnością biskupów płockich, którzy w XV wieku wybudowali tu letnią rezydencję. W 1773 roku Jabłonnę odkupił od kapituły płockiej brat króla Stanisława Augusta - Michał Poniatowski ówczesny biskup płocki i późniejszy prymas Polski. Zamierzając przekształcić ją w elegancką rezydencję pałacowo-parkową, w 1774 roku zamówił projekt nowej siedziby u królewskiego architekta Dominika Merliniego. Całość pomyślano jako zespół trzech budynków: usytuowanego centralnie parterowego pałacyku będącego mieszkaniem właściciela oraz dwóch bocznych dwupiętrowych pawilonów.

Pałacyk właściwy łączył pierwotnie klasycystyczną surowość potężnie wypiętrzonej części środkowej z barokową malowniczością elewacji frontowej ożywionej czworoboczną wieżyczką zwieńczoną kulą. Ośrodkiem kompozycji wnętrz był okrągły salon znacznie wyższy od pozostałych pomieszczeń (dekoracja sztukatorska - Antonio Bianchi 1775, dekoracja malarska - Szymon Mańkowski 1777). Wchodziło się do niego przez prostokątny westybul, z którego na lewo był dostęp schodami na wieżę a na prawo - do antyszambru. Po obu stronach salonu znajdowały się dwie sale, z których prawa mieściła jadalnię, a lewa - ogród zimowy. W skrajnych częściach budynku umieszczono apartamenty złożone z sypialni i garderoby. Do zespołu wnętrz pałacowych należą też sale w podziemiach, które w lecie wykorzystywano na zebrania towarzyskie (dekoracja malarska 1776 - Antonio Tavelli).

W 1944 roku pałac został spalony przez wojska niemieckie. W 1953 roku Jabłonnę przejęła Polska Akademia Nauk, która stworzyła tu ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy (odbudowa pałacu według projektu Mieczysława Kuźmy, rekonstrukcja parku według projektu Gerarda Ciołka). Podczas odbudowy pałacu jego części środkowej, przywrócono stan z końca XVIII wieku, natomiast w częściach bocznych pozostawiono partie dobudowane w pierwszej połowie XIX wieku zmieniając ich elewacje. Usunięto dekorację z lanego żelaza w Sali Mauretańskiej przywracając jej oraz pozostałym wnętrzom klasycystyczny charakter. Wyposażenie wnętrz skompletowano po roku 1945. Sale reprezentacyjne urządzono meblami i obrazami z końca XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku.

W parku w Jabłonnie można zobaczyć ruiny dawnej wozowni, która zaprojektowana była, podobnie jak łuk triumfalny, przez Henryka Marconiego w XIX wieku. Po II wojnie światowej w dość dobrze utrzymanym budynku mieścił się obóz jeńców niemieckich, a później obóz pracy.

Na terenie parku znajduje się również Łuk Triumfalny. Został wzniesiony przed 1842 ku czci księcia Józefa Poniatowskiego, według projektu Henryka Marconiego, na zlecenie Anny z Tyszkiewiczów 1 voto Potockiej, 2 voto Dunin Wąsowiczowowej – ciotecznej siostrzenicy księcia.

Galeria zdjęć