Aby dobrze czytać znaki - Zdjęcie nr 1

Aby dobrze czytać znaki

Każdy z nas wie, jak wyglądają znaki szlaków pieszych i rowerowych. Znamy też kolory tych szlaków. Ale czy aby na pewno wiemy, co oznaczają te barwy?

Zgodnie z definicją encyklopedyczną szlak turystyczny to wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek. Abyśmy mogli się na nich bezpiecznie poruszać i bez problemów dotrzeć do celu oznaczane są one specjalnymi symbolami. 

Trasy piesze wyznaczają prostokątne znaki, składające się z trzech równych pasów. Górny i dolny zawsze są białe, środkowy ma kolor, który został nadany danej trasie. Szlaki rowerowe oznaczone się natomiast za pomocą kwadratu w którego górnej części znajduje się rower, a pod nim prostokąt z kolorem szlaku. Zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe występują w następujących barwach: czerwone, niebieskie, zielone, żółte i czarne.

Co oznaczają kolory szlaków? Wiele osób uważa, że informują one o trudności danej trasy. Nic bardziej mylnego. Kolor szlaku zależy bowiem od jego długości oraz od walorów krajobrazowych, na jakie możemy po drodze liczyć. Poniżej znajdziecie wyjaśnienie poszczególnych barw.

Kolor czerwony jest zarezerwowany dla głównego szlaku, który ulokowany jest zazwyczaj w najatrakcyjniejszych zarówno krajobrazowo jak i przyrodniczo miejscach danego regionu, często także inne trasy w danym regionie są zaznaczone za jego pomocą.

Kolor niebieski jest zarezerwowany dla szlaków dalekobieżnych – tu do pokonania są duże odległości, ale wcale nie muszą być to tereny trudne do przebycia.

Trasa oznaczona na żółto oznacza krótkie szlaki łącznikowe, bądź dojściowe do pozostałych szlaków.

Kolor zielony jest również szlakiem dojściowym. 

Kolorem czarnym natomiast zaznaczono krótkie szlaki dojściowe, podążając nimi możemy szybko dotrzeć do atrakcyjnych miejsc, ale przebywając go nie powinniśmy liczyć na zbyt wiele ciekawych widoków i pięknych krajobrazów.

Wokół Jeziora Zegrzyńskiego znajduje się blisko 350 km oznakowanych tras pieszo-rowerowych. Ich opis znajdziecie w zakładce Szlaki turystyczne.

Źródło: trasymasy.pl