fot. Kinga Czerwińska
fot. Kinga Czerwińska

Turystyka wodna - Patent sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego.....

Nad Zalewem Zegrzyńskim można uprawiać turystykę wodnę korzystając z ośrodków żeglarskich, bazy zlokalizowanej wokół wybrzeża, wód Zalewu Zegrzyńskiego.

Oprócz rekreacyjnych sportów, na które nie jest wymagane zezwolenie: patent, licencja możemy skorzystać z możliwości wypożyczenia kajaków, czy rowerków wodnych.

Na inne atrakcje wodne, jak kierowanie m.in. jachtem żaglowym (o określonej mocy silnika i dł. kadłuba (jachtu żaglowego)) należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny w ośrodkach żeglarskich (patent na żeglarza jachtowego - pływanie jachtem żaglowym).

Jeżeli mowa o turystyce wodnej można pokusić się o zdobycie patentu sternika motorowodnego (ukończone 14 lat), który uprawnia do pływania na wodach śródlądowych (jeziorach), patent na holowanie narciarza wodnego, czy zdobycie uprawnień żeglarza jachtowego (m.in. złożenie wniosku o wydanie patentu do Polskiego Związku Żeglarskiego, oryginału zaświadczenia o zdanym egzaminiie (wydanym przez komisję egzaminacyjną), zgoda rodziców/opiekunów prawnych w przypadku osoby niepełnoletniej (OŚWIADCZENIE). 

Osoba ubiegająca się o zdobycie patentu musi złożyć odpowiedni wniosek do Polskiego Związku Żeglarskiego, po wypełnieniu elektronicznym na stronie: 

Polskiego Związku Żeglarskiego - w przypadku wydania patentu na żeglarza jachtowego.

Podejść do egzaminu oraz z wynikiem pozytywnym zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

Następnie złożyć zaświadczenie do Polskiego Związku Żeglarskiego (patent żeglarza jachtowego), który wydaje specjalny dokument, który reguluje poruszanie się na wodzie zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa, dnia 16.04.2013 r.), poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 09.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Osoba niepełnoletnia może poruszać się po wodach śródlądowych (np. jeziorach) i pływać na jachcie żaglowym pod opieką osoby pełnoletniej, który posiada jeden z dokumentów, m.in. co  najmniej patent żeglarza jachtowego (pływanie w porze dziennej) lub  sternika motorowodnego.

Osoba, kóra zechce zrobić licencję na holowanie narciarza wodnego musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać patent sternika motorowodnego oraz nie może holować m.in. jachtu żaglowego, motorowego.

Uprawnienia, jakie daje patent na kierowanie jachtem żaglowym to poruszanie się jachtem o długości kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych morskich, oraz do 2 Mm na pozostałych wodach morskich od linii brzegowej. Pływanie na jachcie żaglowym może odbywać się również bez posiadania patentu, jachtem o określonej długości kadłuba  (do 7.5 metrów), bez napędu silnikowego i z silnikowym (predkość 13 km/h; moc silnika poniżej 10kw)

Więcej informacji, o zasadach zdawania egzaminów (warunki organizacyjne*), otrzymywania patentów, licencji na stronie Polskiego Związku Żeglarskiego : 

http://pya.org.pl

oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego

*http://prawo.sejm.gov.pl

Galeria zdjęć