Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Powiększ obraz: www.ok.wieliszew.pl/

ul. Stanisława Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej) (05-119)
Gmina: Legionowo

Telefon: 22 782 20 02, 539 304 536

E-mail: kultura@wieliszew.pl

WWW: http://www.ok.wieliszew.pl/

Opis
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, patronowanie amatorskiemu ruchowi artystycznemu, kołom i klubom zainteresowań, sekcjom, zespołom i innym, upowszechnianie i rozwijanie kultury w gminie, organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych promujących kulturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie zajęć zespołowych i działalności wydawniczej i promocyjnej oraz współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy oraz koordynowanie działań organizacji kulturalnych na terenie gminy.
Galeria zdjęć
Jak dojechać?