Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Powiększ obraz: pik.legionowski.pl/

ul. Sowińskiego 15 (05-120)
Gmina: Legionowo

Telefon: 22 774 21 44

E-mail: biuro@pik.legionowski.pl

WWW: https://pik.legionowski.pl/

Opis
PIK jest jednostką organizacyjną Powiatu Legionowskiego. PIK prowadzi wszechstronną działalność na różnych obszarach kultury. Do zadań PIK należą działania edukacyjne i animacyjne, promujące czytelnictwo oraz aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, a także współpraca z innymi samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie działa Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie.
Jak dojechać?