Karta łowiectwa podwodnego

Podwodne polowanie na ryby z kuszą wolno w Polsce uprawiać, wyłącznie nurkując na wstrzymanym oddechu. Zasady tego sposobu połowu reguluje ustawa o Rybactwie Śródlądowym. Aby uprawiać łowiectwo podwodne w Polsce na śródlądziu, niezbędna jest karta łowiectwa podwodnego.

Szczegóły: TUTAJ