Karta wędkarska

Wyprawa na ryby to okazja do relaksu nad wodą. Nie wystarczy jednak zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt. Ryb nie można też łowić tam, gdzie mamy na to ochotę. Możliwe jest to na wyznaczonych obszarach. W wielu przypadkach potrzebna nam będzie Karta wędkarska, która pozwala na łowienie ryb na wodach śródlądowych w Polsce. Aby ją zdobyć, trzeba wcześniej zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Po zdanym przed komisją egzaminacyjną egzaminie i odebraniu zaświadczenia, należy złożyć wniosek o wydanie Karty wędkarskiej w:

       Referacie Zarządzania Środowiskiem, 
       ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 
       05-119 Legionowo, 
       Biuro Obsługi Mieszkańca, parter - stanowisko nr 3 
       lub I piętro, pokój nr 126; 125, 
       tel. 22 76 40 126; 22 76 40 125 , e-mail.: zs@powiat-legionowski.pl

Szczegóły: TUTAJ

Kwestie związane z Kartą wędkarską regulują przepisy Ustawy o rybactwie śródlądowym.

Aby łowić ryby na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, trzeba opłacać składki lub wykupywać zezwolenia.

Szczegóły: TUTAJ