Ścieżki edukacyjne

edukacyjna-przyrodniczo-leśna-Zakopiańska-w-Legionowie
edukacyjna-przyrodniczo-leśna-Zakopiańska-w-Legionowie

Na terenie Jeziora Zegrzyńskiego przygotowane zostały także trasy dla miłośników pieszych, edukacyjnych wędrówek.

Ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie

Serocki szlak pieszy prowadzi wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego. Jego długość wynosi dwa i pół kilometra. Spacer startuje na końcu ulicy Rybaki, mija rezerwat „Jadwisin” i dociera do Wąwozu Szaniawskiego.

Po drodze ustawionych zostało wiele tablic zawierających ciekawe informacje o tutejszej florze i faunie. Dzieci znajdą dwie gry dydaktyczne, dzięki którym poznają mieszkańców Jeziora Zegrzyńskiego oraz okolicznych rezerwatów.

Ścieżka edukacyjna w sołectwie Chotomów Północny

Inicjatorami trasy edukacyjnej, powstałej w 2020 roku na terenie Lasów Państwowych w Chotomowie, są mieszkańcy sołectwa Chotomów Północny, którzy pozyskali dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze na jej budowę. Na trasie, poza tablicami informującymi o rekordach bitych przez zwierzęta naszych lasów, znajdują się ścianka wspinaczkowa, skocznia do skoku w dal oraz kosz do trenowania celności. Zapraszamy do Chotomowa!

Ścieżka przyrodnicza w Jabłonnie

Park przypałacowy w Jabłonnie obfituje w wiele gatunków drzew i krzewów. To park krajobrazowy w stylu angielskim, który założono w drugiej połowie XVIII wieku. Znajduje się w nim także wiele pomników przyrody. Dlatego została tu wyznaczona ścieżka, na której znajdują się pięćdziesiąt cztery pomniki przyrody i ponad stuletni drzewostan. Poza roślinnością można podziwiać wiele gatunków ptaków oraz spotkać dokazujące wśród drzew wiewiórki. Oprócz zabytkowego pałacu znajdują się tu również małe formy architektoniczne - łuk triumfalny, zegar słoneczny na dziedzińcu pałacu, fontanna oraz chińska altana, ruiny stajni i groty.

Ścieżka edukacyjna „Ptasi Azyl” w Legionowie

Otwarta w 2019 roku ścieżka przyrodnicza przy ulicy Prymasowskiej ma około 1,5 km długości i przebiega przez las. Trasa ścieżki rozpoczyna się przy figurce Matki Boskiej i dwustuletnim dębie szypułkowym na rogu ulic Mieszka I i Prymasowskiej, a kończy na wysokości ulicy Dwernickiego. Dzięki tablicom informacyjnym każdy może dowiedzieć się więcej o żyjących tu ptakach. Na ścieżce znajduje się siedem przystanków tematycznych uzupełnionych o tablice edukacyjne.

Ścieżka edukacyjna przyrodniczo-leśna „Zakopiańska” w Legionowie

Ścieżka wyposażona jest w 22 kolorowe tablice, które w czytelny sposób informują o ekosystemie leśnym i występujących tu zwierzętach, drzewach i roślinach. Trasa obejmuje dwa warianty - pętlę małą o długości 1 km przewidzianą dla dzieci oraz pętlę dużą o długości 4 km dla bardziej zaprawionych turystów.

Przez region Jeziora Zegrzyńskiego przebiegają także szlaki historyczne - Szlak Książąt Mazowieckich http://www.dziedzictwomazowsza.pl/szlak-ksiazat-mazowieckich, Mazowiecki Szlak Literacki http://msl.nogravity.io/ i Szlak Wodny Króla Stefana Batorego https://inzynieria.com/geoinzynieria/wiadomosci/54049,wody-polskie-odnowia-najdluzszy-wodny-szlak-turystyczny-w-kraju. Pierwszy obejmuje duży obszar od Bugu i Narwi do Bzury i Rawki oraz od Płocka po okolice Radomia. Jednym z przystanków na szlaku jest Serock. Mazowiecki Szlak Literacki łączy trzydzieści miast i wsi związanych z twórczością wybitnych polskich pisarzy oraz poetów, którzy mieli tu swoje korzenie lub tu tworzyli. Z Serockiem związani byli urodzony tu Włodzimierz Wolski oraz Jerzy Szaniawski, który urodził się, dorastał i tworzył w Zegrzynku. Na jego cześć nazwany został rezerwat przyrody - „Wąwóz Szaniawskiego”, który otacza ruiny dworku rodziny Szaniawskich.

Park leśny „Rembelszczyzna” to miejsce o leśnym charakterze z ogrodem sensoryczno-botanicznym. Przestrzeń skłania do rekreacji i wypoczynku, jak również edukacji, szczególnie w dziedzinie przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Drzewostan uzupełniają nasadzenia krzewów ozdobnych oraz rabaty bylinowe, skomponowane tak, aby podzielić przestrzeń na rabatę kolorów, wrzosowisko, ogród traw i ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą.

Galeria zdjęć